سیاهدانه ایرانی (۳۰کیلو)

195,000 تومان

سیاه دانه ایرانی تمیز بوجار شده ، خرید حداقل ۳۰ کیلو

توضیحات

سیاه دانه ایرانی تمیز و سورت شده ، سیاهدانه ایرانی در گونی های 30 کیلویی . حداقل خرید یک کیسه ۳۰ کیلویی

سیاهدانه ایرانی مناسب مصارف دارویی و نیز برای نان مورد استفاده بیشتری دارد