شاهدانه درشت (۳۵کیلو)

3,630,000 تومان

شاه دانه درشت ، خرید یک گونی ۳۵ کیلویی شاهدانه درشت (خرید عمده ای)

توضیحات

شاهدانه درشت ، حداقل خرید یک کیسه ۳۵ کیلویی شاهدانه درشت

خرید شاهدانه درشت : برای خرید های بیشتر یا کمتر تماس بگیرید

بسته های ۵۰۰ گرمی نیز موجودند سایر محصولات را ببینید