شاهدانه ریز (۳۵کیلو)

5,345,000 تومان

شاهدانه ریز تمیز بهترین نوع شاهدانه است که از بیرجند تهیه می شود. حداقل خرید 35 کیلوگرم می باشد . وزن خرید کمتر در بین محصولات موجود است

توضیحات

شاهدانه ریز بیرجندی ، فروش کیسه ای شاهدانه ریز

حداقل خرید یک کیسه ۳۵ کیلویی

برای خرید کمتر سایر محصولات را ببینید