شاهدانه ریز (۵۰۰ گرم)

90,000 تومان

شاهدانه بیرجندی بهترین شاهدانه است . از جمله مشخصات شاهدانه ریز بیرجندی ، پوست نازک ، پر مغز بودن ، خوش طعم بودن و سایز کوچک آن است. خرید بهترین شاهدانه ریز ۵۰۰ گرمی