شاهدانه ریز (خرید کیلویی)

155,000 تومان

شاهدانه بیرجندی بهترین شاهدانه است . از جمله مشخصات شاهدانه ریز بیرجندی ، پوست نازک ، پر مغز بودن ، خوش طعم بودن و سایز کوچک آن است. خرید بهترین شاهدانه ریز ۵۰۰ گرمی

توضیحات

شاهدانه ریز بیرجندی . خرید شاهدانه ریز از یک تا ۳۵ کیلو

شاهدانه ریز با پوست نازک و طعم خوشمزه مناسب مصرف خانگی است .

شاهدانه ریز به دلیل کوچک بودن سایز و نیز مقوی بودن ، یک غذای خوب برای پرندگان محسوب می شود