شاهدانه درشت (تناژ)

90,000,000 تومان

خرید شاهدانه درشت ، شاهدانه بوجاری شده تمیز . حداقل خرید کلی شاهدانه درشت از این ۱۰۰۰ کیلوگرم

برای خرید کیلویی و کیسه ای شاهدانه درشت ، سایر محصولات را ببینید

توضیحات

شاهدانه درشت بوجاری شده . قیمت برای یک تن است

خرید تناژ شاهدانه درشت مناسب پخش کنندگان و مراکز بسته بندی و نیز صادر کنندگان می باشد