شاه تره خشک

330,000 تومان

شاه تره خشک شده تازه ، بسته ۳ کیلویی شاه تره . قیمت برای خرید ۳ کیلوگرم شاه تره خشک است . فروش عمده سبزی خشک

توضیحات

شاه تره خشک ( ۳ کیلوگرم ) ، خرید عمده سبزی خشک ، شاه تره خشک. قیمت برای خرید ۳ کیلوگرم شاه تره خشک شده است