عدس درشت تازه – بار جدید امسالی

68,000 تومان

عدس تازه درشت بار درجه یک امسالی . خرید عمده عدس

توضیحات

عدس تازه ، فروش عمده عدس درشت بار تازه و جدید ، کیفیت درجه یک

عدس عمده : خرید عمده عدس از یک گونی تا ۵۰ گونی ۳۰ کیلویی

عدس درشت عمده وزن هر گونی ۳۰ کیلوگرم و حداقل خرید یک گونی می باشد

مشخصات عدس تازه : بدون پوست شدگی ، رنگ قهوه ای و بدون نقطه سیاه ، زمان پخت ۱/۵ ساعت و عدم باز شدن هنگام پخت