عدس ریز محلی (۳۵ کیلو)

55,000 تومان

فروش کلی عدس ریز محلی ، عدس ریز محلی ایرانی را عدس سوپر نیز می نامند زیرا پارامترهای پخت خوب ، وا نرفتن و طعم عالی را همگی در بر دارد

توضیحات

خرید عمده عدس ریز محلی . حداقل خرید عدس سوپر از این بخش ، یک گونی ۳۵ کیلویی می باشد

برای خرید کمتر سایر محصولات را ببینید

خرید کلی عدس ریز ایرانی از یک گونی تا ۱۰ گونی