عنبر نسارا اصل

35,000 تومان

خرید عنبرنسارا اصل در بسته های مقوایی ضخیم

توضیحات

عنبر نسارا اصل بسته بندی شده در جعبه های مقوایی ضخیم . هر بسته شامل ۶ الی ۷ قطعه عنبرنسا است . عنبرنسارا فروشگاه توتپُس بخش عطاری بصورت ماهانه و تازه تهیه می شود