قهوه میکس 50/50

345,000 تومان

قهوه میکس ۵۰ درصد ربوستا و ۵۰ درصد عربیکا

خرید قهوه ترکیبی ۵۰/۵۰ از یک تا ۱۵ کیلوگرم

توضیحات

قهوه میکس ۵۰ درصد ربوستا و ۵۰ درصد عربیکا

قهوه رست تازه ترکیبی ۵۰/۵۰