لوبیا قرمز تازه

55,000 تومان

لوبیا قرمز تازه ، خرید عمده لوبیا قرمز از یک گونی ۳۰ کیلویی تا ۵۰ کیسه لوبیا قرمز بار امسالی و درجه یک

توضیحات

لوبیا قرمز تازه بار درجه یک امسالی . لوبیا قرمز عمده ، فروش عمده لوبیا قرمز ، حداقل خرید یک گونی ۳۰ کیلویی

مشخصات لوبیا قرمز تازه : خوش طعم بودن پس از پخت ، پخت پر زمان ۱/۵ ساعت ، عدم سوراخ و لپه زیاد