مغز ارزن شکسته (نرمه)

32,000 تومان

ارزن شکسته همان ارزن پوست گرفته شده از ارزن متوسط است که پس از پوست کندن مغز ارزن بدست آمده یا ریز است و یا شکسته . خرید ارزن پوست کنده شکسته

توضیحات

مغز ارزن شکسته یا به اصطلاح ارزن پوست کنده نرمه از ارزن های متوسط بیرجندی بدست می آید. در اثر فرایند تولید ارزن پوست گرفته ، مغز ارزن های ریز و متوسط می شکنند یا کوچک هستند .

مغز ارزن شکسته مناسب سرلاک ، جوجه ، تقویتی پرندگان گرانقیمت و … مناسب است

خرید ارزن پوست کنده شکسته از ۱ تا ۲۵۰ کیلو از فروشگاه خشکبار توتپُس