مغز بادام تلخ (۵ کیلو)

1,450,000 تومان

مغز بادام تلخ ، خرید مغز بادام تلخ ۵ کیلویی . مغز بادام تلخ مناسب روغن گیری تهیه شده از بادام تلخ زهرمار امسالی

توضیحات

مغز بادام تلخ ، وزن هر بسته ۵ کیلوگرم . مغز بادام تلخ برای اهداف دارویی و روغن بادام تلخ کاربرد دارد. مغز بادام تلخ فروشگاه توتپُس بصورت تازه به تازه تهیه می شود . مغز بادام تلخ تهیه شده از بادام تلخ تازه و امسالی

برای خرید کمتر از ۵ کیلو ، سایر محصولات را ببینید