مغز بادام تلخ

250,000 تومان

مغز بادام تلخ ، خرید در بسته های ۲ ، ۵ ، ۱۵ و ۲۵ کیلو‌یی .

توضیحات

مغز بادام تلخ عمده و کیلویی ( برای خرید عمده تماس بگیرید)

حداکثر خرید از طریق فروشگاه آنلاین ۳ کیلوگرم می باشد