مغز بادام درختی شیرین (ایرانی)

775,000 تومان

مغز بادام درختی ایرانی

توضیحات

مغز بادام شیرین ایرانی . خرید مغز بادام ایرانی از ۱ تا ۲۵ کیلو