مغز بادام

210,000 تومان

مغز بادام تازه امسالی . مغز بادام درختی عمده . حداقل سفارش ۸ کیلوگرم