مغز تخمه کدو (سبز و تازه)

305,000 تومان

مغز تخمه کدو سبز و تازه . خرید مغز تخمه کدو تازه از ۱ تا ۱۵ کیلو

توضیحات

مغز تخمه کدو سبز درجه یک . خرید مغز تخمه کدو تازه و سبز از ۱ تا ۱۵ کیلو