مغز گردو خورشتی (درجه یک)

245,000 تومان

خرید مغز گردو خورشتی عمده و کارتنی . وزن هر کارتن مغز گردو خورشتی ۵ کیلوگرم است. قیمت برای یک کیلوگرم گردو خورشتی می باشد.