نبات چوبی سفید (جعبه ۵ کیلویی)

365,000 تومان

نبات چوبی بدون رنگ در کارتن های ۵ کیلویی . خرید عمده نبات چوبی

توضیحات

نبات چوبی سفید فروش کارتنی . وزن خالص هر جعبه نبات سفید چوبی ۵ کیلوگرم. خرید عمده نبات چوبی سفید فله از یک تا ۱۰ کارتن

قیمت یک کارتن نبات چوبی سفید وزن ۵ کیلویی