هسته زردآلو (شیرین)

65,000 تومان

خرید هسته زردآلو شیرین از یک تا ۱۰ کیلو

توضیحات

هسته زردآلو شیرین و بدون دانه تلخ . خرید هسته زردآلو از یک تا ۱۰ کیلو

هسته زردآلو دارای خواص بسیاری است که در وبلاگ وبسایت توتپُس بیان شده است

خرید هسته زردآلو بصورت تازه و امسالی