هفت تخم قناری (۵ کیلوگرم)

635,000 تومان

توضیحات

هفت تخم قناری گرم مناسب فصل های سرد . خرید حداقل یک بسته ۵ کیلویی . وزن هر بسته ۵ کیلو هفت تخم قناری است.