هل اکبر بنفش

900,000 تومان

هل اکبر بنفش سایز ۸ میل. فروش کارتنی و کیلویی هل درشت و سبز تاریخ جدید

توضیحات

هل اکبر بنفش کارتنی . هر کارتن دارای 10 بسته یک کیلویی هل اکبر بنفش است.

خرید بصورت حضوری نیز امکان پذیر است