هل سبز درشت (۲ مثقالی)

24,000 تومان

هل درشت دو مثقالی با کیفیت درجه یک و تازه.

توضیحات

هل سبز درشت و تازه . هر بسته دارای ۲ مثقال هل درشت و تازه می باشد