پسته سفید (بادامی)

299,000 تومان

پسته بادامی مرغوب ، پسته سفید مرغوب. پسته سفید خندان با طعمی خوب یک پسته به صرفه است.