پسته کله قوچی (انس ۲۴-۲۶)

690,000 تومان

پسته کله قوچی مرغوب . پسته کله قوچی امساله با طعم و چربی بالا.