پودر سماق قرمز

155,000 تومان

پودر سماق قرمز عمده اعلا .

خرید حداقل ۲ کیلو گرم یا کیسه ای

توضیحات

پودر سماق قرمز عمده . این سماق در گرید کیفیتی درجه یک قرار دارد

خرید از ۲ الی ۲۵ کیلو .