سبوس ارزن ( پوست ارزن )

19,000 تومان

سبوس ارزن ، پوست ارزن ، یک سبوس عالی برای نان و … خرید از ۲ الی ۲۵ کیلو

توضیحات

سبوس ارزن یا پوست ارزن در بسته بندی ۲ الی ۵ کیلویی

خرید سبوس ارزن و مغز ارزن از فروشگاه خشکبار توتپُس