چهار تخم سره

110,000 تومان

چهار تخم سره را می توان بهترین ترکیب تقویتی برای سره نامید.

توضیحات

چهار تخم سره شامل شاهدانه ریز ، کتان سفید ، تخم کرفس ، کتان سیاه

خرید غذای سره ، دان تقویتی سره بهترین غذا برای سره