کشمش سبز قلمی (یک کیلویی)

145,000 تومان

کشمش سبز قلمی ، خرید کشمش سبز قلمی از یک کیلو تا ۴ کیلو

توضیحات

کشمش سبز قلمی درجه یک . خرید از ۱ تا ۴/۵ کیلو