کندر (کندر خوراکی) عمده و کیلویی

395,000 تومان

خرید عمده و کیلویی کندر خوراکی . حداقل خرید یک کیلوگرم

توضیحات

کندر خوراکی ، خرید کندر عمده ، خرید کندر کیلو‌یی

کندر برای تقویت حافظه مفید است و به عبارتی با توجه به طبع گرم آن باعث سرحال شدن مغز و بهبود فعالیت آن می شود