گردو ایرانی عمده

245,000 تومان

گردو ایرانی ، فروش عمده از ۵ تا ۴۰۰ کیلوگرم . اندازه این گردو متوسط است . مغز سفید و درصد پوکی ۱۰ درصد

توضیحات

فروش عمده گردو ایرانی با مغز سفید