گلبرگ زعفران (کلاله بنفش با پرچم زرد) یک کیلو

115,000 تومان

گلبرگ زعفران ، گلبرگ خشک زعفران با پرچم زرد رنگ …

توضیحات

گلبرگ زعفران متشکل از کلاله های بنفش زعفران بعلاوه پرچم زرد رنگ داخل گل زعفران. خرید گلبرگ زعفران از یک تا ۲۰ کیلو