گندم سمنو (گندم درشت)

21,000 تومان

گندم سمنو یا گندم درشت کشیده و کاملا تمیز . خرید گندم سمنو از ۵ تا ۴۵ کیلو

توضیحات

گندم درشت مناسب کبوتر ، مرغ و …

گندم سمنو مناسب تهیه سمنو و تهیه بلغور درشت

خرید گندم سمنو از ۵ کیلو تا گونی ۴۵ کیلویی