گندم پرندگان

13,200 تومان

گندم مرغی مناسب انواع پرندگان . حداقل خرید ۳۰۰ کیلوگرم