گندم مرغی (۴۰کیلویی)

810,000 تومان

گندم مرغی مناسب انواع جوجه و کبوتر است . گندم مرغی مناسب انواع مخلوط دان پرندگان نیز می باشد. حداقل خرید یک گونی ۳۰ یا ۴۰ کیلوگرمی گندم

 

توضیحات

خرید گندم کبوتر ، خرید گندم مرغی ، خرید گندم فله ای عمده. گونی ها ۳۰ کیلویی هستند و ۴۰ کیلو