گندم گنجشک (غذای گنجشک)

17,500 تومان

غذای گنجشک ، دان گنجشک ، گندم شکسته ، خرید غذای گنجشک در گونی های ۲۵ کیلو‌یی

توضیحات

گندم شکسته مناسب گنجشک و جوجه است . غذای گنجشک هر دانه با سایز کوچک می تواند باشد