گندم مرغی درجه ۲

15,500 تومان

خرید گندم مرغی در گونی های ۳۰ کیلویی  . گندم تمیز مناسب انواع پرندگان

توضیحات

گندم ارزان ، گندم کبوتر ، گندم معمولی . خرید گندم درجه ۲ مناسب پرندگان آزاد و …

حداقل خرید یک کیسه ۳۵ کیلویی .

برای خرید کمتر از ۳۵ کیلو لطفاً تماس بگیرید یا آدرس گیرنده را پیامک کنید