گندم مرغی فله ( درجه ۲ )

19,000 تومان

خرید گندم مرغی فله درجه دو در گونی های ۳۰ کیلویی  . گندم درجه دو و ارزان مناسب انواع پرندگان مانند کبوتر و مرغ .

توضیحات

گندم ارزان ، گندم مرغی فله ، گندم ارزان ، گندم کبوتر ، گندم معمولی . خرید گندم درجه ۲ مناسب پرندگان آزاد ، مرغ و … وزن هر گونی ۳۰ کیلوگرم است

گندم ارزان : گندم که مقدار کمی کاه داشته باشد یا از لحاظ کیفیت درجه دو باشد گندم ارزان می گوییم