گلپر ( درجه یک )

135,000 تومان

گلپر اردبیل ، خرید از یک کیلو تا ۱۵ کیلوگرم . گلپر درجه یک اردبیلی

توضیحات

خرید گلپر از ۱۰ تا ۲۵ کیلو‌گرم . گلپر اردبیل درجه یک

فروش عمده گلپر درجه یک