01 By Info Off

ارزن روسیه | قیمت ، خرید | ارزن روس

ارزن روسیه ارزن وارداتی است که در بین بعضی اقشار مورد توجه است . ارزن روس دارای پوست ضخیم ، درشت و در دو رنگ نارنجی (قرمز) و طلایی وارد ایران می شود. قیمت و خرید ارزن روس از فروشگاه عمده فروشی توتپُس

ارزن روسیه عمده درشت و طلایی رنگ است و از روسیه از سمت آستارا وارد کشور می شود .

ارزن روس به گفته کبوتر داران دیر هضم است و نسبت به ارزن بیرجندی و به طور کلی ارزن ایرانی مغز کمتری دارد. ارزن اصفهان نیز به نسبت از ارزن روس گرانتر است . قیمت ارزن روسیه از ارزن بیرجندی و اصفهان ارزانتر است.

قیمت هر کیلو ارزن طلایی روسیه حداقل خرید ۱۰۰ تن ، ۱۷۰۰۰ تومان

قیمت ارزن روس تناژ کمتر از ۱۰ تن ۱۹۷۰۰ تومان

قیمت کیسه ای ارزن روس ۲۴۵۰۰ تومان

برای خرید کیسه های ۳۰ کیلوگرمی ارزن روسیه با شماره زیر تماس بگیرید . همچنین می تواند از فروشگاه عمده فروشی توتپُس نیز خرید نمایید

۰۹۱۲۵۲۰۱۷۹۹