ژانویه 31, 2021 By Info 0

زعفران باخرز – قیمت زعفران باخرز – اردیبهشت ۱۴۰۰

زعفران باخرز در انواع نمونه های مرغوب زعفران سرگل باخرز ، زعفران سوپر نگین باخرز ، زعفران دسته باخرز ، زعفران پوشال باخرز . قیمت زعفران باخرز – اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت زعفران باخرز امروز اردیبهشت ۱۴۰۰ :

  • قیمت زعفران سرگل باخرز هر مثقال ۴۵ هزار تومان
  • قیمت زعفران پوشال باخرز هر مثقال ۴۱ هزار تومان
  • قیمت زعفران دسته باخرز هر مثقال ۳۸ هزار تومان
  • قیمت زعفران زیر قربیلی باخرز هر مثقال ۳۱ هزار تومان
  • قیمت زعفران سفید باخرز هر مثقال ۸ هزار تومان
  • قیمت هر کیلو زعفران باخرز سرگل ۹/۸ میلیون تومان

خرید زعفران باخرز : ۰۹۱۵۰۹۵۵۷۳۱