31 توسط Info 0

قیمت زعفران – خرداد ۱۴۰٢ – بالاترین کیفیت

قیمت زعفران با توجه به نوع و مرغوبیت آن متفاوت است . همچنین نوسانات بازار نیز روی قیمت زعفران تاثیر گذار است . زعفران سوپر نگین بالاترین قیمت را دارد و قیمت سایر زعفران ها به ترتیب زعفران نگین ، زعفران شبه نگین یا زعفران سرگل ، زعفران پوشال ، زعفران دسته و زعفران سفید دارای قیمت بالاتری هستند . در توضیح عنوان “قیمت زعفران خرداد ۱۴۰٢ ” به موارد زیر دقت کنید .

قیمت زعفران به شهر برداشت زعفران ربطی ندارد اما چون زعفران با روش غرقابی آبیاری می شود و بیش از ۷۰۰ سال پیش بیشتر در مناطقی که قنات دارند کشت می شده است و بر این اساس شهرهای گناباد و قاین که قنات های زیادی دارند مرکز اصلی زعفران بوده و مرغوبیت زعفران گناباد و. زعفران قاین بیشتر زبانزد است .

پارامترهای تعیین کننده قیمت زعفران عبارتند از : نوع زعفران ، سال برداشت ، وضعیت ظاهری ، ضخامت قلم ، شکسته یا سالم بودن زعفران و کیفیت زعفران (نگهداری درست) که در بخش آزمایشگاه زعفران بطور کامل توضیح داده ایم (مراجعه کنید)

قیمت زعفران امروز خرداد ۱۴۰٢ : قیمت زعفران بایستی به گونه ای باشد که هم مصرف کننده بتواند به راحتی خرید نماید و هم کشاورز انگیزه کشاورزی داشته باشد . مراحل برداشت زعفران سختی های زیادی دارد که در نتیجه اگر قیمت پایین بوده و مخارج و زندگی کشاورز را تامین نکند به مرور گرانتر و انحصار خواهد شد . لذا قیمت زعفران بصورت روزانه بازبینی و مناسب ترین و منصفانه ترین قیمت زعفران درج می شود .

زعفران کدام شهر مرغوب تر است ؟ زعفران بیشتر در شهرهای گناباد ، قاین ، بیرجند ، تربت حیدریه ، بجستان ، فردوس ، بردسکن ، رشتخوار ، تایباد ، باخزر کاشت می شود اما نمی توان گفت زعفران کدام شهر قطعاً بهتر است زیرا زعفران دو قطعه زمین کشاورزی کنار هم می توانند درجه مرغوبیت متفاوتی داشته باشد .

زعفران کدام شهر بهتر است ؟ این که بگوییم زعفران کدام شهر گرانتر است بیان درستی نیست . بلکه ابتدا باید زعفران را دید و بلکه آزمایش کرد تا درجه کیفیت آن بدست بیاید و سپس با توجه به رتبه کیفی آن زعفران ، قیمت آن را برآورد نمود .

قیمت زعفران عمده ( قیمت زعفران عمده گناباد ، قیمت زعفران قاین ، قیمت زعفران بیرجند ، قیمت زعفران تربت حیدریه ، قیمت زعفران تایباد ، قیمت زعفران بجستان ، قیمت زعفران فردوس و …) – امروز قیمت زعفران خرداد ۱۴۰٢ (بالاترین کیفیت) :

قیمت زعفران سوپر نگین امروز : قیمت هر مثقال زعفران سوپر نگین ۶۵ هزار تومان

قیمت زعفران نگین امروز : قیمت هر مثقال زعفران نگین ۵۵ هزار تومان

قیمت زعفران شبه نگین امروز : قیمت هر مثقال زعفران شبه نگین ۵۰ هزار تومان

قیمت زعفران سرگل امروز : قیمت هر مثقال زعفران سرگل ۴۵ هزار تومان

قیمت زعفران سرگل شکسته امروز : قیمت هر مثقال زعفران سرگل شکسته ۴۲ هزار تومان

قیمت زعفران پوشال امروز : قیمت هر مثقال زعفران نگین ۳۹ هزار تومان

قیمت زعفران دسته دختر پیچ امروز : قیمت هر مثقال زعفران دسته ۳۶ هزار تومان

قیمت زعفران سفید امروز : قیمت هر مثقال زعفران سفید ۷ هزار تومان

قیمت هر کیلو زعفران سرگل ۹/۸

قیمت هر کیلو زعفران نگین ۱۱/۵

قیمت هر کیلو زعفران سوپرنگین ۱۳/۸۰۰

قیمت هر کیلو زعفران دسته ۷/۵

قیمت هر کیلو زعفران ریشه سفید ۲/۹


از کدام فروشگاه زعفران بخریم ؟ زعفران خوب و با کیفیت در اکثر فروشگاه ها موجود است هرچند قیمت ها مقداری تفاوت دارند . اما در حالت کلی برای خرید یک زعفران خوب و مرغوب نیازمند آن هستیم که شناخت خوبی از هر نوع زعفران داشته باشیم .

توتپُس یک فروشگاه زعفران و خشکبار است که می توانید زعفران و خشکبار را بصورت کلی و جزئی از فروشگاه ما تهیه کنید .