03 توسط Info 0

پارامتر های زعفران (کیفیت و مرغوبیت)

پارامتر های اصلی زعفران عبارتند از : میزان رنگ دهی ، مقدار تلخی ، بو و وضعیت ظاهری .

سافرنال : عطر زعفران
پیکروکروسین : طعم و تخلی یا همان مزه زعفران
کروسین : رنگ دهی (که در انواع زعفران از حدود ۱۵۰ تا ۲۷۰ متغیر است)

پارامترهای کیفیتی زعفران در آزمایشگاه زعفران اندازه گیری می شوند.

طعم و بوی زعفران گناباد نسبت به تایباد و روستاهای اطراف آن بالاتر است اما شکل ظاهری شهرهایی نظیر دولت آباد و جلگه رخ از زعفران گناباد درشت تر است.

دقت شود که تیره بودن برخی از زعفران ها به دلیل مرغوبیت بالای آنهاست و روشن بودن رنگ زعفران دلیل مرغوبیت آن نیست.

هرچه هوای منطقه ای گرم و خشک تر باشد یعنی گرمای خشک تابستان و سرمای خشک زمستان شدید تر باشد طعم و بوی زعفران بهتر خواهد بود. دلیل اینکه طعم و بوی زعفران حوالی تایباد ضعیف تر است کوهپایه ای بودن آن مناطق است . مثال بسیار خوب برای این مورد تفاوت زعفران گناباد و جلگه رخ است که تفاوت فاحشی در پارامترهای سافرونال و پیروکسین زعفران دارند.

پس نکته بعدی اینکه شکل ظاهری خوب یک نوع زعفران دلیل مرغوبیت آن نیست .