03 توسط Info 0

چک لیست زعفران (کیفیت و مرغوبیت)

چک لیست کیفیت و مرغوبیت زعفران در هنگام خرید مفید خواهد بود. البته بر اساس وزن دهی به هر یک از پارامترهای زعفران ، قیمت آن نوع زعفران نیز قابل برآورد خواهد بود . برآورد قیمت براساس کیفیت زعفران

برآورد نمره کیفیت زعفران : به جدول زیر توجه کنید . نمره نهایی کیفیت زعفران به وزن (مقدار ثابت )و نمره ( برای هر زعفران می تواند متفاوت باشد ) است . در نهایت با استفاده از روشی که در ادامه گفته می شود قیمت آن برآورد خواهد شد .

پارامتروزن تاثیر در قیمتنمره داده شده از ۱۰
رنگ ظاهری
(قرمز روشن ۱۰، جگری ۷، قرمز بور ۵)
۵
بو۶
امسالی۴
نسبت نگین به شکسته۷
مقدار سفیدی کل۹

پس از مقدار گذاری در جدول فوق و تعیین قیمت متوسط آن نوع زعفران ، قیمت آن برآورد می‌شود. برای اطلاع از قیمت زعفران روی لینک زیر کلیک کنید.

قیمت زعفران قیمت امروز