درخواست نیروی گل پر کن و گل ورزن در گناباد

کی گل پر مکنه؟! کی میه به گل ورزده؟! ادمه خطرجمعه؟! خوب پر مکند؟! گلا برش خورده بپوسیده! ورهم گرده زود طی شد! در صورتی که گل زعفران در گناباد دارید که نیاز به پر کردن یا ورزدن دارد اینجا درخواست نیرو دهید.

در زیر همین برگه در قسمت ثبت دیدگاه ، شماره تلفن و مقدار گل زعفران جهت پر کردن درج کنید.

اگه گل پر مکنه به اونه که سفرش دده زنگ زنه و گلاشر قبول کنه

یک کمه گله پر مکنته بیزحمت، چند کیلویی؟!

اگرم میه به گل ورزده شه و یکه ندره در زیر همی برگه درخواست کنه نیرو بیه

برم به گل ورزده

همچنین می توانید برای گل ور زدن و گل پر کردن در گناباد با شماره 09107639028 تماس بگیرید.

گل پر کردن

گل ورزدن

2 thoughts on “درخواست نیروی گل پر کن و گل ورزن در گناباد”

دیدگاهتان را بنویسید